Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Image & Illustration Software39720/3376/2425/1/83
Studiegids

Image & Illustration Software

39720/3376/2425/1/83
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Draulans Frederik
Andere co-titularis(sen): Van Hecke Bavo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod bouwen we stapsgewijs je softwarekennis van Adobe Illustrator en Photoshop op.

Je neemt voorafgaand aan de les zelfstandig het lesmateriaal (tutorials en/of video's) door zodat je vlot aan de slag kan met oefeningen in deze praktijkles.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
 • digitale beeldbewerking
 • digitale beeldretouche
 • beeldcompositie
 • beeldoptimalisatie
 • opslaan en exporteren
 • digitale beeldmontage
 • een artwork bouwen met de juiste tools
 • het transformeren van basisobjecten
 • het gebruik van de pen tool voor complexe vormen
 • kleurentools
 • een vectorieel artwork productieklaar maken voor diverse media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Digitaal deelexamen in lesweek 7
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen