Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web Software39721/3376/2425/1/20
Studiegids

Web Software

39721/3376/2425/1/20
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhaeren Bram
Andere co-titularis(sen): Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod bouwen we stapsgewijs je softwarekennis van basis HTML & CSS op en maak je kennis met Figma/FigJam.

Je neemt voorafgaand aan de les zelfstandig het lesmateriaal (tutorials en/of video's) door zodat je vlot aan de slag kan met oefeningen in deze praktijkles.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • correct en efficiënt gebruik van HTML om een webpagina op te bouwen:
  • opzetten van een basisstructuur
  • gebruik van HTML-tags
  • correct toepassen van semantische elementen
 • correct toepassen van CSS om de stijl en lay-out van een webpagina aan te passen:
  • gebruik van selectors
  • toepassen van stijleigenschappen
  • werken met het box-model
  • flexbox en grid
  • responsieve ontwerpen voor verschillende apparaten en schermformaten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Digitaal deelexamen in lesweek 7
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen