Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publishing Software39722/3376/2425/1/54
Studiegids

Publishing Software

39722/3376/2425/1/54
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Moons Wouter
Andere co-titularis(sen): Gossé Joke, Paesmans Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod bouwen we stapsgewijs je softwarekennis Adobe Indesign op zodat je eigenhandig een echt magazine kan ontwerpen.

Je neemt voorafgaand aan de les zelfstandig het lesmateriaal (tutorials en/of video's) door zodat je vlot aan de slag kan met oefeningen in deze praktijkles.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • layout: grid - kolommenstructuur en marges, paginanummer, masterpages, spreads, textframes, tekstafbrekingen,
 • kleur: gebruik van swatches - rgb/cmyk/pantone
 • typografie: corps, interlinie, typografie
 • beeld: compositie, plaatsen beeld, textwrap, mangaging objects, resolutie, bestandsformaten
 • productie: package/pdf (lres, hres), missing links, snijtekens, bleed
 • oefeningen - interpreteren/vergelijken van verschillende soorten layouts op verschillende dragers - oefening

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost mogelijk voor digitale prints

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Digitaal deelexamen in lesweek 7
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen