Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Design Context 139723/3376/2425/1/88
Studiegids

Design Context 1

39723/3376/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): Claes Saar, Draulans Frederik, Druyts Stijn, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod behandelt de basis ontwerp- en onderzoeksvaardigheden die je nodig hebt om op verder te bouwen in de verschillende designlabs vanaf semester 2.


We duiken samen achter de schermen van échte designprojecten, staan stil bij de verschillende fasen van een creatief proces en vullen je toolbox met handige technieken. Tijdens de praktijksessies experimenteer je met uiteenlopende tools- en technieken; die oefenen we zowel in de kleine opdrachten als in een eerste groepsproject.

Leerinhoud

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • design (thinking) proces
 • een design probleem begrijpen
 • oplossingen en ideeën genereren
 • conceptualiseren
 • ideeën selecteren, prototypen en testen 
 • ontwerpen in de praktijk
 • het deontologisch en juridisch kader van de ontwerper
 • ontwerpen met vallen en opstaan
 • praktische tools en technieken om volgende ontwerpvaardigheden aan te scherpen:
 • onderzoeken
 • inleven
 • analyseren
 • creatief denken
 • conceptualiseren
 • testen
 • kritische denken
 • motiveren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen