Kies je accent III+IV38468/3422/2425/1/67
Studiegids

Kies je accent III+IV

38468/3422/2425/1/67
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
  • Vrije opleiding Hogeschool
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Korte omschrijving

De accenttrajecten bieden je de mogelijkheid om je opleiding specifiek in te kleuren en op geïntegreerde wijze invulling te geven aan één van de onderstaande onderwerpen:

- Creativiteit
- Outdoor education
- STE@M
- Urban education
- Design Thinking Education

Aan de hand van inleidende workshops maak je kennis met de verschillende accenten en kan je het onderwerp kiezen waar je je verder in wilt verdiepen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Eindcompetenties (lijst)

hanteert aangereikte denkkaders om betekenisvol te handelen binnen een praktijkgerichte context
inspireert en ondersteunt vanuit zijn deskundigheid binnen het gevolgde accenttraject het schoolteam
integreert innovatieve initiatieven in zijn praktijkcontext
plaatst de inhouden van het gevolgde accenttraject binnen maatschappelijke tendenzen en actuele onderwijsnoden
verscherpt zijn kritisch, creatief, oplossingsgericht en reflectief denken
werkt interdisciplinair samen

Leerinhoud

Inhouden worden uitgelegd per accent in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)29,00 uren
  • Omschrijving: Workshops & werkcolleges
  • Opmerking: Binnen één van de accenten kan er een workshop op locatie plaatsvinden. Hieraan kan een kostprijs van max. € 25 verbonden zijn.
Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00