Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Basics39748/3376/2425/1/65
Studiegids

Brand Basics

39748/3376/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goedemé Lien
Andere co-titularis(sen): Listhaeghe Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel scherpen we je pen en je strategisch inzicht aan.

Je leert hoe een merk geladen wordt en uit welke strategische bouwstenen een merk wordt opgebouwd. We maken kennis met de bredere context waarin een merk functioneert en onderzoeken hoe een merk daarin een positie kan innemen.

We werken aan je schrijfvaardigheid en behandelen de fundamenten van copywriting. We leren je helder communiceren. Je zet je eerste stappen in het pakkend schrijven om een merk ook via copy tot leven te brengen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Missie, visie, waarden
 • Segmentatie
 • Contextanalyse
 • Positionering (USP, ESP)
 • Pakkend schrijven
 • Tone of voice
 • Helder schrijven
 • Correct Nederlands taalgebruik

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen