Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumvormgeving 339799/3298/2425/1/17
Studiegids

Kostuumvormgeving 3

39799/3298/2425/1/17
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hendriks Véronique
Andere co-titularis(sen): Bellegarde Nelly, Lafkioui Samira
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 2 EN eerder ingeschreven voor Stage/Projecten Kostuumontwerp 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student geeft blijk van gedrevenheid en kan de gegeven opdrachten zelfstandig uitvoeren.
De student kanzelfstandig zijn/haar aspiraties als autonoom kunstenaar/ontwerper realiseren, en dit op zowel artistiek, inhoudelijk, technisch en maatschappelijk vlak
De student kan een ontwerp voor een site-specifiek(e) object/interventie (in diverse materialen) realiseren.
De student kan een vrij project bedenken en vormgeven.
De student kan zelfstandig patronen opstellen en coupestudies toepassen.
De student kan een probleem rond vorm, inhoud en technische realisatie oplossen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft de noodzakelijke vaktechnologische inzichten en vaardigheden verworven.
De student kan indien nodig naast vormelijke en praktische kennis ook informatie vergaren m.b.t. historische, maatschappelijke, sociologische aspecten.
De student kan een technische tekening via een patroon omzetten naar een 3D uitvoering.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan zelfstandig en kritisch werken en experimenteert met technische en artistieke aspecten.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een eigen beeldtaal op gevorderd niveau ontwikkeld.
De student kan inspelen op veranderingen en getuigt van zin voor serendipiteit en flexibititeit.

Leerinhoud

Zelfstandig onderzoek en het ontwikkelen van een eigen beeldtaal staan centraal in de 3e bachelor. 

De student moet in staat zijn een opdracht vrij te interpreteren en vorm te geven.
Enige maatschappelijke relevantie wordt daarbij verwacht.

Materiaal onderzoek is persoonlijk en breed en vertrekt steeds vanuit de student aangevuld door aangereikte technieken (door docent) op maat van het onderwerp/onderzoek.

Het concept kostuum kan breed worden geïnterpreteerd; connectie tot het menselijke lichaam blijft.

Verdieping in het vervaardigen en begrijpen van maatwerk; de student is in staat een volledig proces van maatnemen - patroon opstellen - toile - technische analyse en probleemoplossing - eindresultaat te doorlopen.
Het ontwikkelen en uitvoeren van een ontwerp van een jas op maat incl het nodige binnenwerk is onderdeel van het lesprogramma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Historisch naslagwerk oa. over patronage,gele gids,naslagwerk kostuums en technieken. Catalogi

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Artistieke praktijk (dagtraject)104,00 uren
Werkvormen
Artistieke praktijk166,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester