Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumvormgeving 239798/3298/2425/1/80
Studiegids

Kostuumvormgeving 2

39798/3298/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Hendriks Véronique
Andere co-titularis(sen): Bellegarde Nelly, Lafkioui Samira
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een gegeven opdracht persoonlijk en plastisch verwerken.
De student kan bestaande patronen vergelijken en daaruit een patroon kiezen in functie van het beoogde eindresultaat.
De student kan ontwerp en uitvoering (vorm, materiaalkeuze en inhoud) met elkaar in overeenstemming brengen
De student kan kritisch omgaan met divers bronnenmateriaal en na een grondige studie van een historische periode en een historisch kostuum een concept uitwerken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft zijn technische kennis verdiept, zowel wat betreft materialen als vormen.
De student heeft de eigen kennis van en vaardigheden met betrekking tot onderzoek van historische patronen en het uittekenen van eigen patronen verdiept.
De student kan met een atelier communiceren via (technische) tekeningen.
De student heeft basiskennis van breimachines.
De student heeft kan de aangeleerde technieken op een creatieve manier verwerken in breistalen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan zelfstandig experimenteren op zowel technisch als artistiek vlak.
De student kan stoffen en andere materialen verwerken door te experimenteren met oude en nieuw technieken, zowel origineel of interpretatie (quilt, mattalasé, perlage,kant, patinage, thermoplasten, latex...).
De student kan bepalen of een vormgeving al dan niet functioneert.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft de mogelijkheden met betrekking tot 3-dimensionale patronage en moulage onderzocht.

Leerinhoud

De student onderzoekt nieuwe materialen en technieken, deels aangeboden in workshops, deels vanuit eigen onderzoek. 

Onder andere 3-dimensionale patronage en moulage en breitechnieken worden aangeleerd.
Daarnaast wordt er zelfstandig onderzoek gedaan naar materialen en technieken ten dienste een eigen ontwerp/concept uit te kunnen voeren.Technische kennis wordt verdiept; de student is in staat tot het uittekenen van een ‘eigen’ patroon vertrekkende van bestaande patronen, het analyseren van problemen en deze op te lossen, een ontwerp om te zetten naar een technisch plan en het uitvoeren van technische tekeningen.
Zelfstandig onderzoek doen naar een historische periode en het ontwikkelen van een persoonlijke interpretatie vormen een onderdeel van het lesprogramma

Studiematerialen (tekst): Verplicht

individueel opzoekwerk, didactisch materiaal:kunstboeken, bibliotheek, musea en tentoonstellingen,internet... diverse tekentechnieken en digitale hulpmiddelen menselijke figuur en objecten gerelateerd , zowel 2d als 3d vormstudies mogelijk

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Artistieke praktijk (dagtraject)74,00 uren
Werkvormen
Artistieke praktijk106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester