Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Voorstellingsanalyse 313541/3298/2425/1/33
Studiegids

Voorstellingsanalyse 3

13541/3298/2425/1/33
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Andere co-titularis(sen): Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 58,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2 EN eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 3) OF (simultaan te volgen met Kostuumvormgeving 2 EN simultaan te volgen met Kostuumvormgeving 3).

Korte omschrijving

-Verplichte lijst van voorstellingen
-Mogelijk andere voorstellingen, tentoonstellingen of andere die de student tijdens de groepsgesprekken wil voorleggen om te bespreken

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht verworven in de dramatische structuren van theatervoorstellingen en kan een diepere analyse geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat een theatervoorstelling kritisch te beoordelen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat om over een bijgewoonde theatervoorstelling op een zinnige manier te discussiëren, en een eigen mening over te formuleren met betrekking in het bijzonder tot de regie, de speelstijl, manier waarop scenografie en kostuumontwerp bijdragen tot het realiseren van een totaalconcept).

Leerinhoud

In ‘Voorstellingsanalyse 3’ staat het samen kijken naar en bespreken van voorstellingen centraal. Hierbij wordt beroep gedaan op verworven kennis en analytische modellen van de vakken Voorstellingsanalyse 1 en 2. Belangrijk in Voorstellingsanalyse 3 is de omzetting van deze kennis in een groepsgesprek enerzijds, waarbij het gaat over het communiceren van visies en impressies aan anderen. Na het bekijken van een voorstelling is elk groepsgesprek een leermoment om de eigen ervaringen te toetsen aan die van anderen en te leren van elkaars persoonlijke perspectieven. Anderzijds wordt in een schriftelijke opdracht geoefend die perspectieven om te zetten in een recensie oftewel een brief naar de maker van de voorstelling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Verplichte lijst van voorstellingen
-Mogelijk andere voorstellingen, tentoonstellingen of andere die de student tijdens de groepsgesprekken wil voorleggen om te bespreken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk32,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

-aanwezigheid tijdens de lessen
-aanwezigheid verplichte voorstellingen
-actieve houding tijdens de groepsgesprekken
-communiceren van ervaringen en omgaan met visies van anderen
-schriftelijke opdracht gericht naar publiek of maker

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

- Semester 1: eerste richting gevende jury na afsluiten van eerste semester
- Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester