Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
European law/239895/3383/2425/1/67
Studiegids

European law/2

39895/3383/2425/1/67
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk) als Europees recht/2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baeyens Jasmien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van de geschiedenis, actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van de Europese Unie.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van het eigen nationale recht en van de Engelse taal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst Europese politieke thema's in hun context.
De student geeft aan welke bronnen aan de orde zijn in een juridische vraagstelling m.b.t. het Europees recht.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van het Europees recht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
De student omschrijft en duidt de verschillende instellingen en andere actoren binnen de Europese Unie.
De student omschrijft de waarden en doelstellingen van het Europees project.
De student schetst de onstaangeschiedenis van de Europese unie.

Leerinhoud

History of European Integration: We explore the EU's origins post-World War II and how it evolved to its present form over time.

EU Actors and Powers: From the European Parliament to the Commission and Courts, we study who does what in the EU and how they wield their powers.

Sources of EU Law: We take a look at the primary treaties and the making of secondary legislation. We learn how EU law is applied within national legal systems.

EU Policies: From the internal market to equal pay initiatives, we'll examine the policies driving the EU's mission.

Within this class, we take a practical approach: through solving cases and exercises, we see how EU law impacts the daily life of its citizens.

Studiematerialen (lijst)

Understanding European Union LawVerplicht
  • Auteur: Karen Davies
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen met gesloten boeken
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen met gesloten boeken

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.