Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Basis boekhouden_FT39945/3320/2425/1/74
Studiegids

Basis boekhouden_FT

39945/3320/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als Basis boekhouden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Bondt Veronique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 144,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel worden de basisprincipes van dubbel boekhouden behandeld. De actiefzijde van de balans wordt gedetailleerd bestudeerd. Wanneer je nood hebt aan extra oefeningen of bijles, verwijzen we je door naar de lessen 'Boekhouden XL'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1 Je maakt de verkoopfacturen en creditnota’s op en onderneemt de nodige acties in het kader van het debiteurenbeheer.   
Je berekent verkoopfacturen en creditnota's.
OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je berekent de eindvoorraad volgens voorraadwaarderingsregels.
Je boekt de voorraadwijziging.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je verwerkt de verrichtingen met betrekking tot vorderingen.
Je registreert in het journaal de afschrijvingen van oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa.
Je verwerkt de verrichtingen met betrekking tot geldbeleggingen en liquide middelen.
Je codeert de aankoopdocumenten schriftelijk met behulp van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel.
Je codeert de financiële documenten schriftelijk met behulp van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel.
Je verwerkt de inkomsten en uitgaven schriftelijk op basis van kasdocumenten en bankafschriften.
Je registreert in het journaal de verwerving van een immaterieel vast activum. 
Je registreert in het journaal de verwerving en realisatie van een materieel vast activum. 
Je registreert in het journaal de verwerving van oprichtingskosten.
Je registreert in het journaal de volledige verwerking van een dubieuze debiteur.
OLR 7 Je bereidt de proef- en saldibalans en de jaarrekening voor in functie van de periodieke en jaarafsluiting en doet de courante inventaris- en eindejaarsverrichtingen.
Je legt het nut van een proef- en saldibalans uit.

Leerinhoud

1. Het systeem van het dubbel boekhouden:

Balans
Balansrekeningen
Resultatenrekeningen
Minimum algemeen rekeningenstelsel
Journaal en grootboek
Proef- en saldibalans
De aan- en verkoopcyclus met hun uitgaven- en inkomstenstroom: boekhoudkundige verwerking van aankopen en verkopen van handelsgoederen
Voorraadwijzigingen handelsgoederen

2. Uitgebreidere studie van de activa:

Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op meer dan een jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste een jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Algemeen boekhoudenVerplicht
  • Auteur: Van Liedekerke, C. & Walraevens, G.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Lessen op afstand.
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Omschrijving: Lessen op afstand
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.