Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Fiscale topics_FT39947/3320/2425/1/45
Studiegids

Fiscale topics_FT

39947/3320/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat accounting administration als Fiscale topics
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerts Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Je maakt kennis met het complexe fiscale landschap en met de basisprincipes uit de fiscaliteit.
Je zal een uitgebreide inleiding krijgen op 'BTW'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je geeft de tendensen en verschillen aan tussen de Belgische belastingstelsels.
Je legt de beginselen van de fiscale procedure inzake directe en indirecte belastingen uit.
Je legt het verband tussen de loonberekening, het loon en de inkomsten in het aangifteformulier van de personenbelasting.
Je wijst de toepassingsgebieden aan voor diverse fiscale wetgevingen.
Je benoemt de verschillende belastingplichtigen en de belastbare handelingen.
Je benoemt het belang van de diverse fiscale inkomsten in de overheidsbegroting.
Je geeft het onderscheid tussen reƫle en fiscale resultaten.

Leerinhoud

 • Algemene principes van het Belgische Belastingrecht
 • Belang van de fiscale inkomsten in de overheidsbegroting
 • Plaatsing van personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting op niet-inwoners en BTW in het geheel van het fiscale landschap
 • Soorten belastingplichtigen, zowel bij directe als bij indirecte belastingen
 • Onderscheid belastingvoet en fiscale druk
 • Inleiding tot Personen- en Vennootschapsbelasting
  • De rol van de boekhouding in de bepaling van het fiscale resultaat
  • Bepaling van de belastingschuld & formalisering van de belastingschuld
  • Algemene kenmerken en heffingsregels
 • Basisprincipes BTW:
  • Wie is BTW-belastingplichtig?
  • Welke zijn de verplichtingen?
   De belastbare handelingen
   Wat is de maatstaf van heffing?
   Wat is verschuldigde btw en wat is aftrekbare btw?
   Wanneer is BTW aftrekbaar?
   Waaruit blijkt dat btw een Europese wetgeving is?
   Belang en structuur van de BTW-aangifte
   BTW-statuten
   Bijzondere regelingen
 • Kennismaking met successierechten en registratierechten


 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Wegwijs in fiscaal rechtVerplicht
 • Auteur: Michel Maus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Lessen op afstand.
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.