Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
De accountant: beroepsverkenning_FT39948/3320/2425/1/79
Studiegids

De accountant: beroepsverkenning_FT

39948/3320/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als De account: beroepsverkenning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Bosschaerts Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Communicatietraining 1 OF simultaan te volgen met Communicatietraining 1) EN (eerder ingeschreven voor Basis boekhouden OF simultaan te volgen met Basis boekhouden) EN (eerder ingeschreven voor Burgerlijk recht OF simultaan te volgen met Burgerlijk recht) EN (eerder ingeschreven voor Digital skills 1 OF simultaan te volgen met Digital skills 1) EN (eerder ingeschreven voor Fiscale topics OF simultaan te volgen met Fiscale topics) EN (eerder ingeschreven voor De administratieve organisatie OF simultaan te volgen met De administratieve organisatie).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel 'De accountant: beroepsverkenning' zal je voor het eerst werkplekleren. Aan de hand van cases uit de beroepspraktijk, gastsprekers en voordrachten uit de accountancysector, maak je kennis met het beroep waarvoor je wordt klaargestoomd in de opleiding: boekhouder. We geven ook aandacht aan de belangrijkste softskills en je communicatieskills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1 Je maakt de verkoopfacturen en creditnota’s op en onderneemt de nodige acties in het kader van het debiteurenbeheer.   
Je beoordeelt de verkoopfacturen en creditnota's op juistheid en volledigheid.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je gaat na of de boekingsdocumenten correct zijn aan de hand van wetgeving.
OLR 5 Je werkt vlot met de meest gangbare boekhoud- en kantoorsoftware en houdt de databanken up-to-date.
Je vergelijkt verschillende soorten boekhoudsoftware aan de hand van eenvoudige cases.
Je zet de juiste digitale tools in om een opdracht of probleem op een efficiënte manier op te lossen.
Je toont informatie op een gestructureerde en visuele wijze.
Je lost een eenvoudige case op betreffende een boekhoudkundig topic.
OLR 8 Je communiceert professioneel in het Nederlands zowel intern als extern.
Je communiceert zakelijk in de mondelinge en/of schriftelijke Nederlandse taal bij iedere opdracht.
OLR 9 Je maakt gestandaardiseerde rapporten en analyses op vraag van je leidinggevende en volgt administratieve dossiers op.
Je illustreert aan de hand van een case de rol en het takenpakket van de boekhouding.
Je illustreert aan de hand van een case welke formaliteiten vervuld moeten worden bij de oprichting van een onderneming.
Je beschrijft de rol en het takenpakket van een externe accountant.
Je stelt een oplossing binnen een bedrijfsproces voor op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je gebruikt data om tot bruikbare oplossingen te komen ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
Je geeft een overzicht van de verschillende beroepsvelden in de accountancysector aan de hand van een case.
OLR 11 Je reflecteert over je talenten en groeikansen en neemt initiatief tot bijleren in een steeds veranderende sector.
Je stelt een POP en SWOT-analyse op.
Je stelt een duidelijke studie- en werkplanning op.

Leerinhoud

In dit eerste deel van werkplekleren maak je kennis met het beroep van boekhouder.

Volgende topics komen aan bod:

Werkervaring
Het ondernemingsloket
De boekhouding in een onderneming
Het accountantskantoor
Digitalisering in de boekhouding
Scanning van documenten
Evolutie in de rapportering

Cases:

Onze gastsprekers laten je kennismaken met het beroep van boekhouder aan de hand van cases afkomstig uit het werkveld.

In het werkveld zijn soft skills enorm belangrijk. De boekhouder verwerkt niet enkel documenten maar staat ook in contact met de collega's en de klanten.

We focussen op POP en SWOT-analyse en communicatietraining.

Je wordt in kleine groepjes doorheen het ganse proces begeleid.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Gastcolleges
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Omschrijving: Uitwerken cases vanuit het werkveld
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren
  • Omschrijving: Afwerken cases
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.