Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Burgerlijk recht_FT39950/3320/2425/1/50
Studiegids

Burgerlijk recht_FT

39950/3320/2425/1/50
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als Burgerlijk recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel 'Burgerlijk recht' maak je kennis met de basisregels van burgerlijk recht. Het bereidt je voor op de toepassing van de wet- en regelgeving in de beroepspraktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je legt de regels van het burgerlijk recht over het bewijsrecht correct uit.
OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je onderscheidt verschillende bronnen van verbintenissen.
Je legt de basisregels van het verbintenissenrecht uit.
Je legt uit hoe een contract tot stand komt en wat de gevolgen ervan zijn.
Je past de basisregels over verbintenissen toe in een casus.
Je legt de belangrijke begrippen en regels van het personen-en familierecht uit.
Je lost casussen over het personen-en familierecht op door toepassing van de basisregels.
Je legt de basisbegrippen uit het goederenrecht correct uit.
Je past de wettelijke regels van enkele belangrijke benoemde contracten toe in concrete situaties.
OLR 11 Je reflecteert over je talenten en groeikansen en neemt initiatief tot bijleren in een steeds veranderende sector.
Je geeft de verschillende rechtsbronnen in de Belgische staatsstructuur weer.

Leerinhoud

Algemene inleiding tot het recht, staatsstructuur en rechtsbronnen
Personen- en familierecht
Erfrecht
Goederenrecht
Begrippen voorrecht en hypotheek
Verbintenissenrecht
Bewijsrecht
Benoemde overeenkomsten (koop en huur)

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Praktisch burgerlijk rechtVerplicht€ 20,00
  • Auteur: Jan Roodhooft e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Lessen op afstand.
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.