Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
BTW_FT39952/3320/2425/1/21
Studiegids

BTW_FT

39952/3320/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als BTW
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerts Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale topics OF simultaan te volgen met Fiscale topics.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Na een inleiding BTW bij het opleidingsonderdeel 'Fiscale Topics', zal je in dit opleidingsonderdeel verder ondergedompeld worden in de BTW-wetgeving. Je maakt kennis met btw-principes en de toepassing ervan.

Je leert aan welke btw-verplichtingen voldaan moeten worden zoals het voeren van een btw-boekhouding, het invullen van de btw-aangiftes en IC-listing,...

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 6 Je bereidt fiscale dossiers en controles voor, doet de btw-aangiftes en -reconciliaties en levert de nodige informatie aan.
Je verklaart de fiscale begrippen in de btw-wetgeving.
Je legt het verband tussen het aangifteformulier en de belastingberekening.
Je legt het btw-denkpatroon uit.
Je verklaart de verschillende belastbare btw-handelingen.
Je verklaart het verschil tussen de oneigenlijke en de eigenlijke btw-vrijstellingen.
Je legt het verschil uit tussen Belgische en intracommunautaire btw-handelingen.
Je identificeert het Europees btw-gebied.
Je berekent de maatstaf van heffing en de aftrekbare btw.
Je berekent btw-herzieningen voor bedrijfsmiddelen.
Je verwerkt de belastbare handelingen in het btw-aangifteformulier.

Leerinhoud

Toepassingsgebied en mechanisme van de btw
Soorten btw-belastingplichtigen
Aftrekbare en verschuldigde btw: algemene principes
Niet-aftrekbare btw
Medecontractant
Intracommunautaire verrichtingen
mechanismen van verlegging
aangifteformulier

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Belasting over de Toegevoegde Waarde: basiscursusVerplicht
  • Auteur: Opreel Jurgen/Mertens Koen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
  • Omschrijving: Lessen op afstand
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.