Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte_FT39954/3320/2425/1/89
Studiegids

De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte_FT

39954/3320/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als De accountant in de onderneming: van opstart tot aangifte
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Bosschaerts Lieve
Andere co-titularis(sen): De Neve Anja, Van Gils Ben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor De account: beroepsverkenning OF simultaan te volgen met De account: beroepsverkenning) EN (eerder ingeschreven voor Basis boekhouden OF simultaan te volgen met Basis boekhouden) EN (eerder ingeschreven voor Fiscale topics OF simultaan te volgen met Fiscale topics) EN (eerder ingeschreven voor Aanvullend boekhouden OF simultaan te volgen met Aanvullend boekhouden).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2 Je bereidt betalingen voor op basis van goedgekeurde bewijsstukken en onderneemt de nodige acties in het kader van het crediteurenbeheer en de voorraadadministratie.
Je beoordeelt de aankoopfacturen en creditnota's op juistheid en volledigheid.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je behandelt documenten in online boekhoudsoftware.
Je doorloopt een volledige boekhoudcyclus aan de hand van een case in online boekhoudsoftware.
OLR 5 Je werkt vlot met de meest gangbare boekhoud- en kantoorsoftware en houdt de databanken up-to-date.
Je voert je taken effectief en efficiënt uit met behulp van kantoorsoftware.
Je verwerkt fiscale aangiften in de relevante digitale tools.
OLR 8 Je communiceert professioneel in het Nederlands zowel intern als extern.
Je stelt een professioneel CV en begeleidende e-mail op.
Je stelt een professionele motivatiebrief op.
Je past zowel een correcte interne als externe communicatie toe in zakelijke situaties.
Je voert een professioneel sollicitatiegesprek.
Je bouwt aan een persoonlijk netwerk in de accountancysector.
OLR 9 Je maakt gestandaardiseerde rapporten en analyses op vraag van je leidinggevende en volgt administratieve dossiers op.
Je stelt een eenvoudig financieel plan op aan de hand van een case.
Je herkent de belangrijkste elementen uit een financieel plan.
Je beschrijft het belang van een financieel plan in een wettelijke context.
OLR 10 Je werkt teamgericht en ethisch correct in een inclusieve beroepsomgeving.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.
OLR 11 Je reflecteert over je talenten en groeikansen en neemt initiatief tot bijleren in een steeds veranderende sector.
Je reflecteert kritisch over je persoonlijke ontwikkeling aan de hand van een POP en SWOT-analyse waarin je je eerste ervaring met de accountancysector en je opleiding toevoegt.

Leerinhoud

Dit tweede onderdeel van werkplekleren bouwt verder op 'De accountant beroepsverkenning'.

Volgende topics komen aan bod:

Opstellen financieel plan
Kennismaking met boekhoudsoftware Exact online
Het voeren van de boekhouding van A tot Y aan de hand van cases uit het werkveld
Kennismaking met rapporteringssoftware
Verder uitdiepen van je soft skills

Verschillende gastsprekers uit het werkveld komen hun expertise met jullie delen.

Zij laten jullie kennismaken met de werkzaamheden van de accountant.

Je wordt in kleine groepjes doorheen het ganse proces begeleid.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Online accounting met Exact Online (editie 2024 - juli)Verplicht
  • Auteur: Lindsay De Block, Siem De Ruijter, Els Tryssesoone, Steffi Van Lierde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.