Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Starten met ondernemen40057/3368/2425/1/54
Studiegids

Starten met ondernemen

40057/3368/2425/1/54
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Velde Lorens, Van Gils Ben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

"Ondernemen" is belangrijk, leerrijk, en heel hip. Helaas hangt er ook best wat risico aan vast en is een goede voorbereiding cruciaal. In het vak Starten met ondernemen zien we op een overzichtelijke en toegepaste manier hoe een idee kan leiden tot een succesvolle onderneming. Wat is een "goed idee", waaraan moet je denken voor je start, wie kan je helpen, hoe maak je je bekend, hoe financier je je idee, hoe schat je de slaagkansen in, wat zijn de wettelijke formaliteiten, ... Al deze aspecten komen aan bod. Laat de ondernemer in jezelf openbloeien!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 3.1 - De bachelor BM/AF heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je gebruikt het Business Model Canvas van Osterwalder om de complexiteit en de dynamiek van een nieuw bedrijfsmodel in kaart te brengen.
Je herkent een waardecreërend idee en kadert dit in het Business Model Canvas van Osterwalder.
Je geeft een overzicht van de financieringsmogelijkheden van een nieuwe onderneming.
Je somt de administratieve en wettelijke bepalingen en verplichtingen op die nodig zijn bij de oprichting van een onderneming.
Je beschrijft de elementen van een businessplan voor een eenvoudige waardecreërende activiteit (product of dienst).
Je beschrijft hoe je een financieel plan opmaakt als sluitstuk van een businessplan.

Leerinhoud

In dit vak krijg je een overzicht van wat het betekent om te ondernemen en leer je de belangrijkste aspecten en concepten kennen. We gaan in op de volgende vragen:

Wat is ondernemen?
Wat maakt startups succesvol?
Hoe herken je een "goed idee"?
Wat is een USP?
Wat is het Business Model Canvas?
Onder welke vormen kun je ondernemen?
Wat is een ondernemingsplan?
Waar haal je de nodige informatie?
Wie kan je helpen?
Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij de opstart van een onderneming?
Hoe kan je je idee financieren?
Wat is een financieel plan?
...

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
InternetVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek, digitaal

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.