Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Registratie- en erfbelasting40213/3368/2425/1/23
Studiegids

Registratie- en erfbelasting

40213/3368/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel staat de cliënt en zijn accountant centraal. 'Client-based' is hier het sleutelwoord. De focus ligt op de praktische toepassing van de fiscale wetgeving, met behulp van talrijke realistische voorbeelden, oefeningen en casussen. 


Het opleidingsonderdeel omvat twee thematische modules:

 • Tijdens de sessies Registratiebelasting krijgt de student een helder inkijk in deze complexe belasting. De meest courante akten ter registratie worden besproken. 
 • Rond erfenissen bestaan er heel wat mispercepties en taboes. In de sessies Erfbelasting wordt op een heldere manier uitgelegd hoe de Vlaamse erfbelasting wordt berekend, met als uitgangspunt de procedure bij erven. Als de fiscale factuur gekend is, worden er een aantal basistechnieken besproken om de erfbelasting te ontwijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verheldert de grondslagen en basisregels van het erfrecht, de registratiebelasting en registratierechten, de erfbelasting, successieplanning en het huwelijksvermogensrecht.
Je definieert de juridische inhoud en principes van de meest courante akten waarop de registratiebelasting van toepassing is.
Je berekent het onroerend verkooprecht, het verdeelrecht, het inbrengrecht, de schenkbelasting, het huurrecht en het hypotheekrecht volgens de Vlaamse of federale wetgeving
Je past het wettelijk erfrecht toe in specifieke praktijksituaties.
Je vult een aangifte van nalatenschap in voor een concreet dossier.
Je berekent de verschuldigde Vlaamse erfbelasting in specifieke praktijksituaties.
Je definieert de rol van de accountant bij successieplanning.
Je berekent het reservataire gedeelte van bepaalde erfgenamen.
Je reikt oplossingen aan om de beoogde doelen en wensen van de cliƫnt op gebied van successieplanning te realiseren (planning via de burgerlijke staat, schenkingen, testamenten, levensverzekeringen, ...).
Je verduidelijkt de wisselwerking tussen successieplanning en de gevolgen op fiscaal vlak.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel is ingedeeld in twee hoofdthema's:

1. Registratiebelasting

 • Algemene principes van de registratiebelasting
 • Uitdieping van enkele belangrijke begrippen
 • Akten waarop de registratiebelasting van toepassing is:
  • Akte tot overdracht onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (verkooprecht)
  • Verdelingsakte (verdeelrecht)
  • Huwelijksovereenkomst
  • Vennootschapsakte
  • Schenkingsakte (schenkbelasting)
  • Huurovereenkomst van in België gelegen onroerende goederen (huurrecht)
  • Hypotheekakte (hypotheekrecht)
  • Andere akten

2. Erfbelasting

 • Berekening van de erfbelasting met als uitgangspunt de procedure bij erven
  • Nalatenschap berekenen
  • Wettelijke erfgenamen determineren
  • Erfdeel bepalen
  • Aangifte van nalatenschap invullen
  • Erfbelasting berekenen: tarieven, heffingsgrondslag, verminderingen en vrijstellingen
  • Erfbelasting betalen en beschikken over de nalatenschap
 • Planningstechnieken:
  • De rol van de accountant bij successieplanning
  • Planningstechnieken: testamenten, schenkingen, de levensverzekering, planning via de burgerlijke staat, ...

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Leidraad Erfbelasting en SuccessieplanningVerplicht
 • Auteur: Caroline Verkerk
Leidraad RegistratiebelastingVerplicht
 • Auteur: Caroline Verkerk

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.