De sociaal-agogische community37972/3422/2425/1/81
Studiegids

De sociaal-agogische community

37972/3422/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
  • Keuzepalet vervolgtraject
 • Bachelor in het sociaal werk
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
 • Vrije opleiding Hogeschool, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adriaensens Joke, Verjans Joël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werken we aan de ontwikkeling van de sociaal-agogische community. Deze community is een platform waar professionals uit
diverse disciplines, belangenverenigingen en gebruikers elkaar ontmoeten, netwerken, van gedachte wisselen en expertise delen (kruisbestuiving).
Het olod bestaat uit 4 events/lezingen die ’s avonds georganiseerd worden en openstaan voor studenten, docenten, professionals en andere
stakeholders uit het sociaal-agogisch werkveld. In het eerste event staan we stil bij de stand van zaken van het sociaal-agogisch werkveld en kijken we
naar welke uitdagingen op ons af komen. In de daarop volgende events of lezingen komen thema’s aan bod als: nieuwe visies of methodieken,
vernieuwende organisaties, good practices,…

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

Eindcompetenties (lijst)

De student maakt een wervende en inclusieve uitnodiging voor de diverse stakeholders.
De student ontwerpt een event dat een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de sociaal-agogische community.
De student beargumenteert aan de hand van kwalitatieve bronnen waarom het event een bijdrage levert aan de sociaal-agogische community.
De student schrijft een kritische en onderbouwde recensie van één event.
De student hanteert effectieve en efficiënte communicatiemiddelen, -vormen en -media in functie van de verschillende stakeholders van de sociaal-agogische community.
De student beschrijft de positie en de potentiële meerwaarde van de eigen discipline in de sociaal-agogische community.
De student legt verbanden tussen de lezingen onderling en/of met de inhouden van de eigen opleiding.

Leerinhoud

Lezingen:
- actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het sociaal-agogisch werkveld
- nieuwe visies of methodieken, vernieuwende organisaties, good practices, sociaal artistieke methodieken…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer De Sociaal-agogische community
Leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,001. Omschrijving toets: de student krijgt verschillende opdrachten en verwerkt deze in een werkstuk.
2.Toetsmethode: werkstuk
3.Bron: open boek
4.Toetsmedium: digitaal
5.Toetsmoment: eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: lector
7.Voor taal- en vormfouten worden tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,001. Omschrijving toets: De student krijgt verschillende opdrachten en verwerkt deze in een werkstuk.
2.Toetsmethode: werkstuk
3.Bron: open boek
4.Toetsmedium: digitaal
5.Toetsmoment: eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: lector
7.Voor taal- en vormfouten worden tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal